ליטיגציה

חומר רקע

הפרה של קניין רוחני פירושה שימוש בלא היתר בקניין רוחני. הקניין הרוחני יכול להיות רשום, כגון פטנט, סימן מסחר, מדגם (עיצוב תעשייתי), או מוגן בכוח החוק בלי צורך לרשום אותו מראש, כגון יצירת אומנות ותוכנה. במקרה של הפרת קניין רוחני עומדות בפני בעל הקניין הרוחני אפשרות לתבוע מהמפר פיצויים, וכן לבקש מבית המשפט צו מניעה להפסקת השימוש באותו קניין הרוחני בידי מי שאינו מורשה. עניינים אלה מתבררים בבית המשפט ו/או אצל רשם הפטנטים, סימני המסחר והמדגמים, תלוי במקרה. ליטיגציה הוא שם מקובל למקצוע הטיעון בבית משפט. 


השירותים שלנו בתחום הליטיגציה:

  • ייעוץ וייצוג הלקוח בדיונים בענייני בעלות על קניין רוחני, כולל פטנטים, סימני מסחר ומדגמים
  • ייעוץ וייצוג הלקוח בענייני הפרת קניין רוחני של אחרים
  • ייעוץ וייצוג הלקוח בענייני הפרת קניין רוחני של הלקוח
  • ייעוץ וייצוג הלקוח בענייני התנגדות להענקת פטנט
  • ייעוץ וייצוג הלקוח בענייני המצאות שירות