אמנת הפטנטים האירופית

אמנת הפטנטים האירופית היא אמנה המסדירה את נושאי הפטנטים בין מדינות אירופיות החתומות על האמנה. בקשת פטנט המוגשת למשרד הפטנטים האירופי, EPO (ראשי התיבות של European Patent Office), נבחנת על ידי רשות אחת, משרד הפטנטים האירופי, אבל מסקנותיה מחייבות את כל המדינות החתומות על אמנת הפטנטים האירופית.

מבחינה מעשית זה אומר שאם משרד הפטנטים האירופי החליט להעניק פטנט על המצאה מסוימת, הרי שעל רשויות הפטנטים הלאומיות של המדינות החתומות על האמנה לכבד את ההחלטה, ולהעניק פטנט בתחומן. כל מה שיידרש ממבקש הבקשה על מנת להחיל את הפטנט האירופי במדינות החתומות על אמנת הפטנטים האירופית הוא לעמוד במספר דרישות פרוצדורליות כגון תשלום אגרה, תרגום התביעות לשפת המקום וכו'.


יתרונות וחסרונות של השיטה האירופית

יחד עם זאת חשוב לזכור כי למרות שקבלת פטנט אירופי מאפשר לבעל הפטנט להוציא ממנו נגזרות במדינות החתומות על אמנת הפטנטים האירופית, עדיין חלות על הפטנט הלאומי חוקי המדינה בה הוא ניתן.

יתרונו של המסלול האירופי הוא בכך שבמקום שבעל המצאה יתדיין עם מספר בוחנים במספר ארצות ואולי אפילו בשפות שונות, הוא מתדיין רק עם בוחן אחד ובשפה אחת. חסונו בכך שהחלת הפטנט נעשית בכל מדנה בנפרד.

חסרונו של המסלול האירופי הינו בכך שיש צורך לחדש את הפטנט (כלומר להמשיך ולתת לו תוקף) בכל מדינה בנפרד.

חיסרון שני הוא האכיפה. באם יתנהל הליך משפטי בהקשר להפרת פטנט אירופי, הוא יתקיים רק במדינה בה הופר, ואינו מחייב מדינות אירופיות אחרות.


פטנט אירופי מאוחד

במטרה לשפר את שלב החלת הפטנט על מדינות אירופה, שלב ההחלה עומד לעבור שדרוג, והוא ייקרא בשם Unitary Patent, ובתרגום לעברית פטנט יחידתי (מהמילה יחידה, unit). יותר נכון היה לכנות זאת בשם פטנט אירופי מאוחד, אבל כך החליט משרד הפטנטים האירופי. לפי הנוהל החדש, ניתן יהיה (אבל לא חובה) להמיר פטנט אירופי "רגיל" לפטנט יחידתי, וזה אומר החלה אוטומטית בכל מדינות אירופה שהצטרפו להסדר הזה, ותשלום יחיד עבור החידוש (כלומר עבור המשך מתן תוקף לפטנט). ההערה: לדברי העמית שלנו באירופה, ההחלה על כל המדינות שהצטרפו להסדר תחול רק על פטנטים שיתקבלו לאחר שההסדר יכנס לתוקף (כלומר לאחר יוני 2023). עד אז ההחלה תהיה רק על המדינות שכבר הוחלו. כמו כן, לפי האגרות נראה שלבעל פטנט שמתכוון להחיל אותו על 4-5 מדינות או יותר כדאי להמיר אותו מיד עם התקבלו לפטנט יחידתי.


בית הדין היחידתי - Unitary Patent Court (UPC) 

בנוסף לכך, עניינים של הפרה ידונו בבית דין מיוחד שיוקם לעניין זה. בית הדין יקרא  .Unitary Patent Court (UPC), בית דין יחידתי, ופסיקתו תחייב את כל המדינות החתומות על האמנה. וזו המהפכה האמיתית. פטנט "מרכזי" לכל מדינות אירופה, במקום פטנט לכל מדינה בנפרד.


המדינות שהצטרפו להסדר הפטנט האירופי המאוחד

בשעת כתיבת שורות אלה, לא כל מדינות אירופה הצטרפו להסדר הזה. המדינה החשובה ביותר שלא הצטרפה להסדר היא אנגליה, וזאת בשל פרישתה מהאיחוד האירופי (ברקזיט). מדינות אחרות שלא הצטרפו להסדר הן ספרד, פולין, צ'כיה, הונגריה וקרואטיה

הפטנט היחידתי עומד להיכנס לתוקף בתאריך 01/06/2023.


חומר נוסף על הנושא: