בהקשר של בקשות לפטנט בישראל, “בקשה ירוקה” היא בקשה לרישום פטנט על המצאה הקשורה לאיכות הסביבה. לדוגמה, המצאות שיכולות לשפר את איכות המים, לטפל בהתחממות הגלובלית, להפחית את פליטת גזי החממה, למחזר חומרים, להפחית זיהום אוויר, לספק מקורות לאנרגיה חלופית, לחסוך בדלק, לקדם חקלאות בלתי מזהמת, וכדומה.


על פי חוזר רשם, בקשה שעומדת בקריטריונים לפטנט “ירוק” תסווג כ"ירוקה" ובחינתה תתחיל עד שלושה חודשים מיום סיווגה כהמצאה “ירוקה”. במקה של בקשה ירוקה זירוז הבחינה אינו מחויב באגרות או תשלומים נוספים, ומטרתו לעודד ולהביא את ההמצאות ה"ירוקות" ליישום במהירות האפשרית.