מאמרים בנושאי פטנטים #על מה מגן מדגם


אדיסון עורכי פטנטים | מאמרים

מדריך לרישום מדגמים בישראל

אדיסון עורכי פטנטים - מדריך לרישום מדגמים בישראל. הרשימה דנה בחוק הישראלי של המדגמים, מהו מדגם, דוגמאות לחפצים הניתנים להגנה באמצעות מדגם, מערכת חפצים, הצהרת חידוש, תנאי סף לרישומו של מדגם.

קרא עוד