שינוי בחוק הלאומי של ארה"ב


לאחרונה פרסם רשם הפטנטים הישראלי את הדברים הבאים: [קישורית]

עקב שינוי בחוק הלאומי של ארה"ב, החל מתאריך 16/09/2012, אין יותר צורך לציין את הממציא כמבקש עבור ייעוד ארה"ב.

מתאריך זה מומלץ לרשום כדלהלן:

  • המבקש, שבעבר צוין כמבקש לכל המדינות היעד מלבד ארה"ב יירשם כמבקש לכל מדינות היעד.
  • הממציא, שבעבר צוין כממציא וכמבקש בארה"ב בלבד יצוין מעתה כממציא בלבד
     

רקע

בעבר החוק האמריקאי לעניין זה קבע כי מבקש בקשה אמריקאית לפטנט יכול להיות רק הממציא. לפיכך, חברה שהגישה בקשה לפטנט בארה"ב היתה חייבת להגיש בקשה לפטנט באמצעות הממציא שהינו אחד העובדים של החברה, ולא החברה, שההמצאה בבעלותה. במקביל הממציא הוחתם על העברת הזכויות לחברה שבה הוא מועסק. כתוצאה מהמגבלה הזו, בבקשות בינלאומיות היה נוהל שונה עבור ארה"ב, שיצר סרבול.
 
מעבר לסרבול, הנוהל הזה, שהינו ייחודי לארה"ב, יצר בעיה, שכן במקרה שעבר חתול שחור בין העובד למעביד והעובד עזב את העבודה, המעביד מצא את עצמו בבעייה.

החוק החדש

החוק החדש מאפשר לבעל הזכויות על ההמצאה להגיש בקשה לפטנט בארה"ב, גם אם אינו הממציא.

בכך החוק האמריקאי לענייני פטנטים עושה עוד צעד לקראת יישור קו עם חוקי הפטנטים בעולם.