מאמרים בנושאי פטנטים #דוח בחינה לפטנט


אדיסון עורכי פטנטים | מאמרים

בקשת המשך לפי הפרקטיקה האמריקאית

לאחרונה העלה משרד הפטנטים האמריקני הצעה לשינוי הפרקטיקה של בקשות ההמשך. הרשימה דנה בבקשות המשך, ובהשלכות שיהיו לשינוי המוצע.

קרא עוד