מאמרים בנושאי פטנטים #איך לפתח המצאה


אדיסון עורכי פטנטים | מאמרים

ממציאים והמצאות

המצאות הנן פתרון טכני לבעיה טכנית. סביר להניח שכל אחד מאתנו נתקל בבעיות טכניות בחיי היום יום. רובנו עברנו על כך לסדר היום, אבל חלק מאתנו הקדישו לכך מחשבה נוספת, ומצאו לבעיה פתרון. אם עוקבים אחר החידושים הטכנולוגיים, אפשר להקדים את הציבור ולהמציא המצאות חדשות.

קרא עוד