בקשת חלוקה
בקשת חלוקה
סעיף 8 לחוק הפטנטים קובע שבקשה לפטנט תהיה על המצאה אחת בלבד. ברם, באם בקשה לפטנט מכילה יותר מהמצאה אחת, בעל הבקשה לפטנט יכול לחלק את תביעות הבקשה לפטנט כך שכל בקשה תתבע המצאה אחרת.
ניתן להגיש בקשת חלוקה כל עוד הבקשה המוקדמת לא קובלה (כלומר, לא התקבלה עליה הודעת קיבול).
על בקשת חלוקה יחולו אותן אגרות כמו על בקשה לפטנט "רגילה". בקשת החלוקה תבחן כמו הבקשה הרגילה.