אדיסון עורכי פטנטים | הבלוג של ראובן ברמן
אדיסון עורכי פטנטים בע" מ
עריכה ורישום פטנטים, סימני מסחר ומדגמים
טל. 074-7042000

 
 
עברית  |  English  |  German  |  
  

אדיסון | פטנטים | עריכת פטנטים | רישום פטנטים
 

 צרו קשר
074-7042000

או השאירו מספר טלפון+קידומת
  
 פגישת היכרות חינם 

מאמרים וחומר רקע כתבו אלינו


שאלה של תאריך או שאלה של גישה?
 

אדיסון עורכי פטנטים | רישום פטנטים | עריכת פטנטים

לכאורה, מאחר ותקופת ההתדיינות בין רשויות הפטנטים לבין בעל ההמצאה אורכת שנים, הציבור נמצא בתקופה זו בחוסר וודאות לגבי השאלה האם הפטנט שיכול לפגוע בחופש הפעולה שלו אכן יוענק. לכן החוק נוהג להגביל את הזמן בו בעל פטנט אמור לעשות פעולה מסוימת, וכתוצאה מכך לצמצם את זמן ההתדיינות על הפטנט, כלומר את תקופת חוסר הוודאות. אלא שמסתבר שהגבלה זו יוצרת בעיות. להלן דוגמא של הבעייתיות הזו:

פטנט יש "לחדש" כל כמה שנים, כלומר לשלם אחת לכמה שנים אגרה שתקנה לפטנט תוקף לפרק זמן נוסף. אם בעל הפטנט לא עמד בלוח הזמנים לתשלום אגרת החידוש, הפטנט שלו מתבטל, והופך לנחלת הכלל. בעל פטנט ישראלי מספר 184177 שהיה אמור לחדש את הפטנט שלו עד תאריך מסוים לא עמד בתנאי הזה, ואיבד את הפטנט. על מנת להשיב את הפטנט לתוקף ערער בעל הפטנט בפני הרשם.


המדובר בפטנט שהתקבל בבקשה ישראלית לפטנט שהיתה במסגרת הירידה לשלב הלאומי של בקשת PCT (בקשה בינלאומית). יש לנו אם כן שלושה תאריכים לפי הסדר הכרונולוגי הבא:

  • 23/12/04 – תאריך הבכורה
  • 14/12/05 – תאריך הבקשה הבינלאומית (PCT)
  • 24/06/07 – תאריך הירידה לשלב הלאומי בישראל

את הפטנט היה צריך לחדש חידוש שני לפני תום השנה השישית (עם אפשרות לאיחור של חצי שנה). השאלה היא מאיזה תאריך מבין התאריכים הנ"ל נספרת השנה השישית: מתאריך הבכורה, מתאריך הבקשה הבינלאומית או מתאריך הכניסה לשלב הלאומי?

 

עורך הפטנטים של בעל הפטנט חשב שהספירה היא מיום הכניסה לשלב הלאומי בישראל, כלומר מיום 24/06/07, אלא שלפי החוק התאריך ממנו יש למנות את שש השנים הוא מיום בקשת ה- PCT, כלומר 14/12/05.

 

עורך הפטנטים גם לקח על עצמו את האחריות לטעות וביקש שלא להעניש את הלקוח שלו, אלא שרשם הפטנטים התעלם בהחלטה שלו מהנקודה הזו, כי כנראה לא ראה בה רלוונטית לנושא. 

 

עוד טען עורך הפטנטים שנוסח כתב הפטנט אינו מבהיר בצורה ברורה את תאריך הגמר לתשלום אגרת החידוש. אבל הרשם דחה את הטענה בנימוק כי הן מנוסח אישור הבקשה לפטנט והן מנסח הפטנט (כלומר הדיווח ביומן הפטנטים) עולה שתאריך הבקשה לפטנט ממנו נמנים ששתהשנים הינו 14/12/05.

להלן חלק מנסח הפטנט:

 

אדיסון עורכי פטנטים בעמ | רישום פטנטים

 

ואכן, בנסח הפטנט נאמר בפירוש עד מתי הפטנט בתוקף, אלא שהפירוט הזה לא מופיע בכתב הפטנט, אלא רק בנסח מפנקס הפטנטים.

אז מה היה לנו כאן? בעל הפטנט חישב את תאריך התשלום של אגרת החידוש לא נכון, לא שילם את אגרת החידוש בזמן, ולכן איבד את הפטנט, ולמרות שלכאורה היו לו נימוקים הגיוניים לסיבה שהביאה לטעות, הרשם בכל זאת דחה את הטענה.
 

האם הרשם צדק?
 

כתב הפטנט אינו מפרט את תאריכי החידוש, והרשם לא שלח אל בעל הפטנט תזכורת לגבי מועדי החידוש למרות שהוא מחויב לכך בהתאם לסעיף 86 לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח-1968) האומר:
 

86. הרשם ישלח הודעה לבעל הפטנט על כל מועד שבו עליו לשלם אגרת חידוש לא יאוחר משלושה חדשים לפני אותו מועד.
 


לפיכך אי אפשר לומר שטענות בעל הפטנט משוללות יסוד. אבל לדעתו של כותב שורות אלה, ייתכן שגורם נוסף נכנס למערכת השיקולים:
 
אחת הרעות החולות של הפרקטיקה של הפטנטים היא העדפת "הציבור" על ידי רשויות הפטנטים על פני מבקשי / בעלי הפטנט. אבל מיהו בעצם "הציבור"? הציבור הינו אותם גופים מסחריים שעשויים לזכות בהמצאה מן ההפקר, בלי לשלם תגמולים. לפיכך, אם טובת הציבור בעיני הרשם, משמע שהוא מעדיף את אותם גופים מסחריים על פני בעל ההמצאה. אלא שיש בכך משום טעם לפגם. על בעל ההמצאה מוטלות הגבלות, ואגרות, וסנקציות, וקנסות, ואם חלילה יעשה טעות בשרשרת הארוכה והמפותלת הזו, הוא יאבד את הזכויות על ההמצאה, ובה בעת "הציבור", כלומר אותם גופים שעשויים לנצל את ההמצאה מבלי להשקיע בה כל מאמץ יצירתי או כספי, זוכים לתיעדוף. לא הגיוני.


הייתכן שמדיניות תיעדוף "הציבור" על פני בעל ההמצאה היא שהכריעה את הכף?

ייאמר שהחלטתו של הרשם אינה חלוטה, והציבור זכאי להתנגד להחלטה זו כפי שנובע מסעיף 61 לחוק הפטנטים התשכ"ז - 1967 :

 

60. שוכנע הרשם כי אגרת החידוש לא שולמה בשל סיבות סבירות, כי בעל הפטנט לא רצה בפקיעת תוקפו של הפטנט, וכי הבקשה להחזר תקפו של הפטנט הוגשה סמוך ככל האפשר לאחר שדבר אי-התשלום נודע לבעל הפטנט או למי שאחראי מטעמו לתשלום האגרה, יורה על פרסום הבקשה באינטרנט לאחר ששילם בעל הפטנט את אגרת החידוש שלא שולמה.
 

61. כל אדם רשאי להתנגד לבקשת החזר תוקף, תוך שלושה חדשים מיום הפרסום, בשל העילה כי לרשם לא היה יסוד להורות על פרסום הבקשה.

 

ומאחר וההחלטה להחזיר את הפטנט לתוקף אינה חלוטה, והציבור יכול להתנגד לה, זכויותיו של  "הציבור" לא היו נפגעות מהשבת הפטנט לתוקף, ולכן היה טעם לשמוע מה הציבור אומר לפני שנשללו זכויותיו של בעל הפטנט בהמצאה.

 

להלן החלטת הרשם: 
 

 

אדיסון עורכי פטנטים, טל. 074-7042000
אדיסון עורכי פטנטים בע"מ
פארק המדע נס-ציונה
, טל. 074-704-2000,
edison.patent@gmail.com
[לראש העמוד]