רישום פטנט על אפליקציה | פטנט אפליקציה - אדיסון עורכי פטנטים
אדיסון עורכי פטנטים בע" מ
עריכה ורישום פטנטים, סימני מסחר ומדגמים
טל. 074-7042000

 
 
עברית  |  English  |  German  |  
  

אדיסון | פטנטים | עריכת פטנטים | רישום פטנטים
 

 צרו קשר
074-7042000

או השאירו מספר טלפון+קידומת
  
 פגישת היכרות חינם 

מאמרים וחומר רקע כתבו אלינו


 

רישום פטנט על אפליקציה

 

הרשימה דנה ברישום פטנט על אפליקציה ותוכנה בישראל, ארה"ב ואירופה

רישום פטנטים על אפליקציות ותוכנה | אדיסוןהנקודה שמפריעה לרשויות הפטנטים להעניק פטנטים על תוכנה לרבות אפליקציות הינה פילוסופית: יש הרואים בפעולות מחשב מעין תהליך מחשבתי, ומאחר ולא יעלה על הדעת למנוע את חופש המחשבה, הרי ששוללים באופן גורף הענקת פטנטים על תוכנה כולל אפליקציות. יש בכך דמיון לאיסור להעניק פטנטים על שיטות לטיפול בבני אדם, איסור שבא במטרה שלא להגביל את הטיפול בבני אדם רק למי שידו משגת.

רשימה זו מציגה את ההתייחסות של רשויות הפטנטים בישראל, ארה"ב ואירופה לנושא הענקת פטנטים על תוכנה, ואפליקציות בכלל זה.


רישום פטנט על אפליקציות ותוכנה - המצב בישראל


זה מספר עשורים "שאלת מיליון הדולר" בתחום הפטנטים בישראל הינה שאלת רישום פטנטים על אפליקציות ותוכנה על ידי רשות הפטנטים. באופן עקרוני רשם הפטנטים הישראלי נגד הענקת פטנטים על תוכנה, אולם מהניסיון שלי הייתי אומר שהנקודה שצריכה להטריד בתחום ההמצאות על אפליקציות ותוכנה הינה הטריוויאליות לכאורה. למרות שהתוכנה הינה תחום טכנולוגי חדש יחסית, לעיתים נראה שההתפתחות הטכנולוגית בתחום התוכנה כבר עשתה את מרבית הדרך מבחינת אבני היסוד, וכל מה שניתן להמציא הינו שילוב של אלמנטים מוכרים.

רשם הפטנטים הוציא לאחרונה הוראות לבחינת בקשות לפטנט, וביניהם התייחסות לבחינת בקשות פטנט על תוכנה ואפליקציות.


נהלי הרשם העדכניים לעניין זה. החוק הרלוונטי לעניין זה הינו סעיף 3 לחוק הפטנטים התשכ"ז – 1967. הוראות הרשם לבחינת המצאות בתחום התוכנה כפופות לחוק זה. להלן שתי קישוריות לנושא:

 

נספח ב' - סעיף 3 לחוק – אמצאה כשירת פטנט (אתר רשם הפטנטים)

נספח ב' - סעיף 3 לחוק – אמצאה כשירת פטנט (אתר אדיסון עורכי פטנטים)


אבל נחזור קצת אחורנית, ונראה כיצד הדברים התפתחו. אחת מאבני הדרך בנוגע להמצאות על תוכנה היתה ההחלטה שניתנה על ידי בית המשפט המחוזי (השופט ברנר) לבקשת פטנט ישראלית מספר 68409 של חברת "יונייטד טכנולוגיס". החלטת בית המשפט המחוזי הפכה על פיה החלטה של רשם הפטנטים שדחתה בקשה לפטנט על מערכת בקרה להליקופטר העושה שימוש בתוכנת מחשב להפחתת צריכת הדלק בתנאי טיסה משתנים. עם זאת, השופט ברנר אישר מחדש שתהליך מחשבתי, ותוכנת מחשב בכלל זה, אינם ראויים להגנה בפטנט.

הרשם השתמש בהחלטת בית המשפט, וניסח את הדברים בלשונו - אם יש לשימוש בתוכנה / אפליקציה "אופי טכני מוחשי", זה כבר חורג מגדר "תהליך מחשבתי" ואין מניעה גורפת להעניק פטנט. ואם אני מנסה לפרש את המונח "אופי טכני מוחשי" לפי פס"ד יונייטד טכנולוג'יס, הרי שבהמצאה הנדונה האופי המוחשי הינו הקטנת צריכת הדלק.


שני סעיפים חשובים בנספח הרשם לעניין זה העוסקים בהמצאות על תוכנה הם:

 

7.5 יש לאבחן שבמקרה שבו אמצאה מיושמת על ידי מחשב ואין בפעולת המחשב דבר נוסף מעבר לאפקט הטכני 'הרגיל' המתקבל מהרצה של תוכנת מחשב על גבי מחשב, לא יהיה בכך אופי טכנולוגי מוחשי. זאת, בנפרד משאלת ההגנה לשורות הקוד באמצעותן תכנת המחשב מבוטאת, שהיא צורת ביטוי אשר מעצם יצירתה נחשבת יצירה ספרותית על פי חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007. צורת הביטוי האמורה אינה קשורה לשאלת האופי הטכנולוגי המוחשי שיכול לבוא לכדי ביטוי באמצעותה. בהקשר זה יובהר, כי תתקבל תביעה לנשא נתונים (data carrier) בו תוכנה שהיא רכיב באמצאה כשירת פטנט כאמור בהנחיות אלה.

7.6 אמצאה בה מימוש באמצעות מחשב של תהליך אשר ניתן לביצוע גם ללא מחשב, כגון אוטומציה של תהליך ידני ותהליכים לאופטימיזציה ודיאגנוסטיקה, עשויה להיות בעלת אופי טכנולוגי מוחשי בהפעלת הכללים האמורים לעיל. כך למשל, תרומה מעבר לייעול המתבקש והברור של מחשוב תהליך אוטומציה, מלמדת על יסוד סביר להימצאותו של אופי טכנולוגי מוחשי. דהיינו, כאשר מימוש האמצאה באמצעות המחשב שונה מהותית מאופן הביצוע הידני עד כי לא מעשי לבצע את אותו תהליך באופן יעיל באמצעים "ידניים" או כי אין לאופן מימוש זה משמעות שלא בהקשר של התהליך הממוחשב - הדבר מעיד על הימצאותו של אופי טכנולוגי מוחשי. כל זאת, בנפרד משאלות החידוש וההתקדמות האמצאתית העשויים להיות או לא להיות בתהליכים שכאלה.

סעיף 7.5 אומר שאם ההמצאה מבצעת פעילות מיחשוב "רגילה", אין לראות בכך אופי טכני מוחשי אלא רעיון מופשט, ולכן ההמצאה לא תוכל לקבל פטנט. כלומר, לדעת הרשם שימוש בטכנולוגית מחשב לביצוע פעולות שהיו נעשות בעבר באופן ידני אינה יכולה להיחשב לבעלות "אופי טכני מוחשי". נשמע מאולץ. אני הייתי אומר שמחשוב של תהליך ידני באמצעות פעולות מחשב "רגילות" הינו נעדר התקדמות המצאתית, ודוחה את זה לפי סעיף 5 לחוק ולא לפי סעיף 3.

מצד שני סעיף 7.6 אומר "כאשר מימוש האמצאה באמצעות המחשב שונה מהותית מאופן הביצוע הידני עד כי לא מעשי לבצע את אותו תהליך באופן יעיל באמצעים "ידניים" או כי אין לאופן מימוש זה משמעות שלא בהקשר של התהליך הממוחשב - הדבר מעיד על הימצאותו של אופי טכנולוגי מוחשי." במילים אחרות, אם המצאה העושה שימוש בתוכנה משפרת בצורה משמעותית את הביצוע של פעולה ידנית, משמע שניתן לקבל עליה פטנט.

אגב, שורות הקוד של התוכנה מוגנות בזכויות יוצרים, שכפי שנאמר בסעיף 7.5, "שאלת ההגנה לשורות הקוד באמצעותן תכנת המחשב מבוטאת, שהיא צורת ביטוי אשר מעצם יצירתה נחשבת יצירה ספרותית על פי חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007". לטעמו של כותב שורות אלה קביעה זו אינה הגיונית שכן רק התוצאה של שורות הקוד יכולה להיחשב לאומנות, אבל לא הדרך הטכנית בה הושגה התוצאה, כלומר לא שורות הקוד. ויש לזכור שזכויות יוצרים חלות על יצירות אומנותיות ולא על הדרך הטכנית להשגת המטרה, ושורות קוד הם דרך טכנית להשגת המטרה. 

סעיף 7.5 אומר: "בהקשר זה יובהר, כי תתקבל תביעה לנשא נתונים (data carrier) בו תוכנה שהיא רכיב באמצאה כשירת פטנט כאמור בהנחיות אלה." ואכן, זכרון מחשב שנושא בתוכו תוכנה שמבצעת פעולות כאלה או אחרות נשמע כאלמנט טכני, אלא שהחידוש יכול להיות רק בפעולות שנעשות באמצעות אלמנט החומרה. ואכן, הרשם מציין שניסוח כזה לא יספיק על מנת לטעון לאופי טכנולוגי מוחשי, ויש לבחון את הדברים לפי שאר ההנחיות של הנספח.


רישום פטנטים על אפליקציות ותוכנה - המצב בארצות הברית

משרד הפטנטים האמריקאי מנהיג גישה הרבה יותר מתקדמת, והנכונות להעניק פטנטים על אפליקציה ותוכנה הרבה יותר גדולה מאשר בישראל. ואכן, בידיעות שהתפרסמו לאחרונה, בשנה שעברה הוגשו בארה"ב 40 אלף בקשות לפטנט על תוכנה ואפליקציות.

למעשה, מרבית החברות המתמחות בתכנות לאפליקציות רואות בארה"ב את שוק היעד העיקרי שלהם.

 


רישום פטנטים על אפליקציות ותוכנה - המצב באירופה

משרד הפטנטים האירופי עדיין תומך בגישה השמרנית שאין להעניק פטנטים על תוכנה. 

לטעמו של כותב שורות אלה, למרות הנזילות של המצב הפוליטי באירופה, אין עדיין טעם להספיד אותה. השוק האירופי גדול כמו של ארה"ב, כלומר אוכלוסייתה של אירופה מונה כ- 300 מיליון תושבים בדומה לארה"ב. במצב כזה גם אם יהגרו לאירופה מיליון פליטים, אין בכך בכדי להשפיע בצורה מהותית על המצב הכלכלי או הדמוגרפי של היבשת. לכן, בבואנו לנסח בקשה לפטנט על אפליקציה ותוכנה, כדאי לקחת בחשבון את צורת הניסוח, כך שתציג את הדברים מנקודת מבט טכנית ככל שהדבר ניתן.

עוד בנושא זה:

הקשר בין המניה שזינקה ב-400% לרשימת המבוקשים של האינטרפול, הארץ
 

אדיסון עורכי פטנטים, טל. 074-7042000
אדיסון עורכי פטנטים בע"מ
פארק המדע נס-ציונה
, טל. 074-704-2000,
edison.patent@gmail.com
[לראש העמוד]