חוזרי רשם הפטנטים, המדגמים וסימני מסחר | אדיסון עורכי פטנטים בע"מ
אדיסון עורכי פטנטים בע" מ
עריכה ורישום פטנטים, סימני מסחר ומדגמים
טל. 074-7042000

 
 
עברית  |  English  |  German  |  
  

אדיסון | פטנטים | עריכת פטנטים | רישום פטנטים
 

 צרו קשר
074-7042000

או השאירו מספר טלפון+קידומת
  
 פגישת היכרות חינם 

מאמרים וחומר רקע כתבו אלינו

   חוזרי רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

 פטנטים
 
מספר תיאור תאריך
031/2014 מסמכים המוגשים לרשות על ידי צדדים שלישיים 21/12/14
022/2013 אופן הגשת תיקונים בפירוט בקשה לפטנט לאחר קיבול הבקשה 02/07/13
020/2012 הליך התנגדות לבקשה לפטנט שהופרדה ולבקשה לפטנט שחולקה 18/11/12
019/2012 בקשות בינלאומיוות לפטנט לפי אמנת PCT 28/08/12
018/2012 בקשות להארכת מועד לעניין הכרה בדין קדימה 31/10/12
014/2012 מעמדן ואופן פרסומן של הוראות עבוד לבחינת בקשה לפטנט 15/03/12
011/2012 הגשת אסמכתאות ופרסומים על פי סעיף 18 02/07/13
010/2012 רישום שינויים בפנקס 28/11/12
009/2011 הודעת המבקש בפירוט בעינין היקף האמצאה הנתבע 15/01/12
008/2011 תביעות המפנות לשרטוטים ולהדגמות לצורך הגדרת תכונות או היביטים תכניים של אמצאה 06/12/11
005/2011 מדיניות מתן אורכות בבקשה לפטנט 23/07/13
004/2011 בקשות להארכת תקופת ההגנה של פטנטים 01/08/11
מ.נ. 85 הפניה בפירוט הבקשות לפטנט למסמכים חיצוניים תוך שימוש בביטוי "incorporated by reference" 08/11/10
מ.נ. 81 חלוקת בקשות לפטנט 15/02/10
מ.נ. 78 הגבלת מספר התביעות הבילתי תלויות בבקשת פטנט 02/02/10
מ.נ. 76 סיווג  בקשות לפטנט כבקשות "ירוקות" ומתן עדיפות בבחינתן 13/12/09
מ.נ. 75 עדכון רשימת המדינות לפי סעיף 17(ג') לחוק הפטנטים 03/09/09
מ.נ. 71 זירוז בחינה של בקשות לרישום פטנט שנכנסו לשלב הלאומי 11/02/09
מ.נ. 70 בחינת בקשות למתן פטנט שקיבלו פטנט במדינת חוץ 11/05/10
מ.נ. 68 שימוש בתוצאות חיפוש קודם עבור  בקשות בינלאומיות 09/12/08
מ.נ. 64 תביעת רציפים כלעצמם 06/10/08
מ.נ. 62 המועד להגשת בקשות חלוקה 05/06/08
מ.נ. 58 בקשת פטנט על סמך בקשת המשך או המשך בחלקה 13/12/07
מ.נ. 57 בקשות להארכת מועד 14/05/07
מ.נ. 49 פטנטים ישראלים סרוקים (כפילים) 27/12/06
מ.נ. 48 נוהל לאחר קבלת פ.ק. 13 27/12/06
מ.נ. 44 שינוי נהלים בהגשת בקשות פטנט בעקבות  הפעלת מערכת מחשוב חדשה במחלקת פטנטים 03/04/05
מ.נ. 43 צווי הארכת תקופת הגנה של פטנטים - הודעות על חידושים ושינויים בפנקס התכשירם 28/03/05
מ.נ. 40 נוהל בעניין בקשות בתחום הביוטכנולוגיה עפ"י סעיף 8 לחוק הפטנטים 13/01/05
מ.נ. 35 שינויים בנהלים בטיפול בבקשות למתן צו להארכה של תקופת הגנה לפטנט 02/12/04
מ.נ. 31 פעולות לאחר גמר בחינת בקשת פטנט (פ.ק. 13) 17/08/04
מ.נ. 30 תביעות שימוש 17/08/04
מ.נ. 12 אחידות האמצאה 30/09/03
מ.נ. 10 הרחבה של רשימת המדינות  לפי סעיף 17 (ג) לחוק הפטנטים  
מ.נ. 9 הגשת תיקונים במהלך בחינת בקשה לרישום  
מ.נ. 8 סעיף 10 לחוק הפטנטים - דין קדימה  
מ.ג. 35 תיקון פירוט פטנט בהליכי התנגדות  
 
 
 סימני מסחר 
 
מספר תיאור תאריך
023/2013 מעמדן, נוסחן ואופן פרסומן של הוראות עבודה במחלקת סימני מסחר 31/07/13
017/2012 מדיניות מתן אורכות בבקשה לרישום סימן מסחר 24/06/12
015/2012 רישום שינויים בפנקס 07/08/13
013/2012 בקשות מתחרות אשר לפחות אחת מהן בקשה בין לאומית 23/02/12
012/2012 סימני מסחר המוגשים בצבע 06/02/12
007/2011 הודעות המבקש בעניין נוסח הפרטה בבקשות לאומיות לרישום סימני מסחר 14/11/11
002/2011 מינוי מיופה כח לבקשות לרישום סימן מסחר ולסימני מסחר רשומים 12/07/11
מ.נ. 84 דרישת ויתור כתנאי לרישום סימן מסחר 01/10/10
מ.נ. 66 סריקת התיקים במחלקת סימני מסחר 04/12/08
מ.נ. 61 בקשות לרישום סימני מסחר תלת מימדיים 29/04/08
מ.נ. 39 היקף הפרטות בבקשות לרישום סימני מסחר לגבי תכשירים רפואיים ורוקחיים בסוג 5 11/01/05
מ.נ. 37 סימני מסחר המכילים אותיות בודדות, ספרות ו/או  צירופים שלהן 02/01/05
מ.נ. 26 בקשות לבחינה על אתר  
מ.נ. 24 הבהרה לגבי הוראות התחולה של חוק לתיקון פקודת סימני המסחר (מס' 5) התשס"ג 2003  
מ.נ. 3 תשלום אגרה עבור תיקונים ושינויים המתבצעים בבקשות לרישום סימני מסחר  
מ.נ. 2 קציבת התקופה להחזרה לתוקף של בקשות לרישום סימני מסחר שנזנחו  
מ.ג. 37 רישום סימני מסחר בנוגע לפעילות שאינה מסחרית 21/12/00
 

מדגמים

 
מספר תיאור תאריך
021/2012 מעמדן, נוסחן ואופן פרסומן של הוראות עבודה לבחינת בקשה למדגם 31/10/12
010/2012 רישום שינויים בפנקס 07/08/13
מ.נ. 74 הנחיות לגבי בקשות מדגמים: קווי הצללה בחפצים נשואי מדגם, דרישה לשרטוטי פריסה ובקשה לשימוע 03/09/09
מ.נ. 69 פרסום מדגם באינטרנט כפרסום בישראל 24/12/08
מ.ג. 44 הגנת מוטיב עיצובי המופיע במספר גרסאות של אתו חפץ  

כללי
 
מספר תיאור תאריך
003/2011 שעות קבלת קהל והגשת מסמכים 08/08/13
001/2011 מעמדם נוסחם ואופן פרסומם של חוזרי רשם הפטנטיםת המדגמים וסימני המסחר 27/06/11
מ.נ. 60 תנאים להרשמה לבחינות לעורכי פטנטים. התמחות בעריכת פטנטים 16/04/08
מ.נ. 54 תשלומים עבור נסחים, קבצים וצילומים במחלקות פטנטים, PCT ומדגמים 12/03/07
מ.נ. 42 חובת ציון מספר זיהוי/מספר לקוח של מבקשים ובעלי פטנטים, סימני מסחר ומדגמים 16/03/05
מ.נ. 38 שינויים בנהלי ביצוע של שינוי שם/כתובת של בעלי פטנטים, מדגמים וסימני מסחר ובעלי בקשות 02/12/04
מ.נ. 20 שינויים באופן ביצוע התשלומים ללשכה 01/01/04
מ.נ. 18 הרשאה לפעולות בתיקי פטנטים, מדגמים וסימני מסחר ובקשות לרישום, למי שאינו מיופה כח  
מ.נ. 5 הגשת מסמכים ללשכה  
מ.ג. 46 חישוב ממועדים לענין מסמכים שמועד הגשתם נקצב במספר חודשים או שנים  
מ.ג. 40 אמות מידה לבחירת עורכי פטנטים ע"י משרדי ממשלה  
מ.ג. 32 התכתבות עם אגף הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר  
אדיסון עורכי פטנטים בע"מ
פארק המדע נס-ציונה
, טל. 074-704-2000,
edison.patent@gmail.com
[לראש העמוד]