אדיסון עורכי פטנטים בע"מ | אגרות חדשות ברשות הפטנטים
אדיסון עורכי פטנטים בע" מ
עריכה ורישום פטנטים, סימני מסחר ומדגמים
טל. 074-7042000

 
 
עברית  |  English  |  German  |  
  

אדיסון | פטנטים | עריכת פטנטים | רישום פטנטים
 

 צרו קשר
074-7042000

או השאירו מספר טלפון+קידומת
  
 פגישת היכרות חינם 

מאמרים וחומר רקע כתבו אלינו
 
אגרות חדשות ברשות הפטנטים

החל מתאריך 01/01/13 האגרות בגין השירותים שמעניקה רשות הפטנטים עולות.
 
באופן כללי אפשר לומר שהעליה של האגרות הינה חדה ביותר.
 
השינוי המהותי ביותר הוא של אגרות ההגשה והקיבול, אדיסון עורכי פטנטים | רישום ועריכת פטנטיםאשר יהיו שונות לגבי גופים גדולים וגופים קטנים. גוף "גדול" יחשב להתאגדות עיסקית שמחזור עסקיה בשנה החולפת הינו 10 מיליון ש"ח ומעלה. כל השאר ייחשבו לגופים קטנים, כולל אנשים פרטיים. בעוד שגוף גדול ישלם אגרת הגשה בסך 2000 ש"ח ואגרת קיבול הבקשה בסך 700 ש"ח, גוף קטן ישלם אגרת הגשה בסך 1200 ש"ח ואגרת קיבול בסך 420 ש"ח. אגרת הקיבול היא אגרה חדשה.

לגבי אגרות החידוש, הסכומים החדשים הם  800, 1600, 2400, 4000, 5600 בהתאם לשנה, ו- 12000 לצורך חידוש לכל אורך התקופה בה הפטנט יכול להיות בתוקף.

אגרת הגשת בקשה להקדמת הבחינה תעמוד מעתה על 1000 ש"ח.

באשר לתביעות, מבקש בקשה לפטנט ישלם אגרה בסך 513 ש"ח על כל תביעה החל מהתביעה ה- 51. לגבי עמודים, החל מהעמוד ה- 101 תשולם אגרה בסך 250 ש"ח על כל 50 עמודים נוספים.

להלן האגרות החדשות:
 
שם האגרה מחיר
אגרת בקשה חדשה לפטנט 2,000
אגרת בקשה חדשה לפטנט מופחתת  { 40%  הנחה} לזכאים לכך  ₪1,200
הפרש אגרת בקשה חדשה לפטנט  800 ₪
אגרה לאומית לפי סעיף 48ד(א) לחוק  2,000 ₪
אגרה עבור כל תביעה מעל 50 תביעות בבקשה חדשה לפטנט  513 ₪
אגרת בקשה בעד כל 50 עמודים נוספים החל בעמוד ה-101  250 ₪
אגרת בקשה להפקת דוח חיפוש בין –לאומי לפי תקנה 35 א'  1750 ₪
בקשה להארכת מועד, לחודש אורכה  200 ₪
בקשה להארכת מועד, לחודש אורכה -חודשיים  400 ₪
בקשה להארכת מועד, לחודש ארכה - שלושה חודשים  600 ₪
בקשה להארכת מועד, לחודש ארכה - ארבעה חודשים 800
בקשה להארכת מועד, לחודש ארכה - חמישה חודשים 1,000
בקשה להארכת מועד, לחודש ארכה - שישה חודשים  1,200
בקשה לשינוי פנקס הפטנטים 233
בקשה לתיקון טעות סופר בפירוט לפי סעיף 69 לחוק 233
הגשת מסמך מתוקן הגורם לדחיית תאריך הבקשה לפי סעיף 23 לחוק 233
בקשה לרשום זכות בפטנט או בבקשה לפטנט לפי סעיף 169 לחוק 233
בקשה לדיון מחדש לפי סעיף 21 א' לחוק  233 ₪
בקשה לבחינה על אתר 1,000
בקשה להליך על ריב (התנגדות( 2,000
בקשה לביטול פטנט - כפל האגרה שיש לשלם בעת הגשת הליך על ריב
לפי תקנה 103 (ב)
 4,000 ₪
בקשה להחזרת תוקפו של פטנט  700 ₪
בקשה לשמיעת טיעונים בפני הרשם  700 ₪
בקשה לתיקון פירוט לפי סעיפים 29 או 65 לחוק 700
חידוש לפני תום שלושה חודשים מיום מתן הפטנט, עד תום 6 שנים מתאריך הבקשה 800
חידוש לפני תום השנה ה-6 מתאריך הבקשה ל-4 השנים הבאות 1,600
חידוש לפני תום השנה ה-10 מתאריך הבקשה ל-4 השנים הבאות  2,400
חידוש לפני תום השנה ה-14 מתאריך הבקשה ל-4 שנים הבאות 4,000
חידוש לפני תום השנה ה-18 מתאריך הבקשה לשני שנים הבאות 5,600
חידוש לכל תקופת הפטנט (20 שנה מתאריך ההגשה} 12,000
בקשה להיבחן בעל פה או בכתב כעו"פ וכן עם בקשה להירשם בפנקס עו"פ 171
אגרה שנתית לעורכי פטנטים  171
בעד אישור או העתק או כל מסמך, תעודה, נוסח מתוך הפנקס  ₪43
בעד אישור מסמך + העתק  86 ₪
הארכת תקופת ההגנה - אגרת בקשה 1,080  ₪
אגרת הארכה תקנה 7א1  2,901
אגרת הארכה תקנה 7א2 לפני תום שנת הארכה ראשונה 3,481  ₪
אגרת הארכה תקנה 7א2 לפני תום שנת הארכה שנייה 4,177
אגרת הארכה תקנה 7א2 לפני תום שנת הארכה שלישית 5,012  ₪
אגרת הארכה תקנה 7א2 לפני תום שנת הארכה רביעית 6,015  ₪
ארכת התנגדות להארכה  2000 ₪
בקשה לביטול הארכה - כפל אגרת ההתנגדות  4000₪
אגרת קיבול בקשה לפי תקנה 52  700 ₪
אגרת קיבול בקשה מופחתת{ 40% הנחה } לזכאים לכך  420  ₪
 
 

קישוריות

הודעת הרשם על השינוי באגרות
התוספת לקובץ התקנות

אדיסון עורכי פטנטים, טל. 074-7042000
אדיסון עורכי פטנטים בע"מ
פארק המדע נס-ציונה
, טל. 074-704-2000,
edison.patent@gmail.com
[לראש העמוד]